[CONCEPT] Diệu Huyền – Nét bí ẩn của sự thinh lặng