[HẬU TRƯỜNG] Trang điểm & làm tóc trước show diễn 1/4/2013