Nhóm 365 lần đầu tung phiên bản “dance” của MV Hai cô tiên