Nữ tỉ phú giàu thứ 45 Trung Đông giản dị xuống sân bay hội ngộ Lý Nhã Kỳ